ประชุมหารือเพื่อเตรียมการฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง(CIED) ประจำปี ๒๕๕๙

About danupop.pa