โครงอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศขบ.สพฐ.ตร. ครั้งที่ 4

 

ศขบ.สพฐ.ตร. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559

About Rungrawee Niyomjan