เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

img005_zpsxs6rjpe6

About danupop.pa