จนท. ศขบ.สพฐ.ตร. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารงานด้านศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด” ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

พ.ต.ท.พจนกร กัญจินะ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารงานด้านศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด”
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๖๑

โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)  ร่วมฟังบรรยาย การบริหารงานด้านศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด

About danupop.pa