จนท. ศขบ.สพฐ.ตร. เดินทางไปบรรยายให้ความรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

พ.ต.ท.สุรนาทฯ พร้อมพวก ได้บรรยายให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อเหตุความขัดแย้งและความรุนแรง ใน ๑๔ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

55230 55231 55423

About danupop.pa