จนท.ตร. ศขบ.สพฐ.ตร. ไปเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๒

พ.ต.ท.พจนกร กัญจินะ พร้อมพวกรวม ๓ นาย 

เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๒

วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

562108

562157 562126 562133 562141 562145

About danupop.pa