จนท.ศขบ.สพฐ.ตร. เข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์วงจรระเบิดแสวงเครื่อง

กิจกรรมการบรรยายการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์วงจรระเบิดแสวงเครื่องสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิโอเดิล เซอร์วิสเรสสิเด้น จว.ปทุมธานี

01

02 03 04 05 06 07 08

About danupop.pa