คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง

About danupop.pa