พ.ต.ท.พจนกร กัญจินะ พร้อมคณะวิทยากรจาก ศขบ.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ตวท. รุ่นที่ ๒๐

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

พ.ต.ท.พจนกร กัญจินะ พร้อมคณะวิทยากรจาก ศขบ.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ตวท. รุ่นที่ ๒๐

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีต่างๆ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

20190212_130812 20190212_130658

174783 20190212_144829 20190212_143223 20190212_142059 20190212_131335 20190212_131316

About danupop.pa