จนท. ศขบ.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารงานด้านศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด”

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ พ.ต.ท.รัฐวิทย์ วันเพ็ญศรี พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เดินทางไปเป็นวิทยากร

บรรยาย เรื่อง “การบริหารงานด้านศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด”

ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

20190326_11524520190326_104052 20190326_105223 20190326_111905 20190326_112448 20190326_112834

About danupop.pa