ประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลา IC

ประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลา IC

Click Download >> กำหนดมาตรฐานควบคุมวงจรDTMFและวงจรIC

About danupop.pa