ประชาสัมพันธ์ “แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ”

1628665995247

ประชาสัมพันธ์ “แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ”

สามารถ download ได้ที่นี่

About tanaboon w