แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเวลากลางคืน

แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเวลากลางคืน

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับวัตถุระเบิด

ในพื้นที่ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

 

  1. การออกเดินทางจากที่ตั้งไปยังที่เกิดเหตุ ให้นัดหมายหน่วยปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะชุด รปภ.ที่เกิดเหตุ ให้เดินทางไปพร้อมกันในลักษณะรูปขบวน อย่าเดินทางตามลำพังหน่วยเดียว
  2. การเดินทางให้ใช้มาตรการป้องกันในรูปแบบของเกราะป้องกัน ได้แก่ รถยนต์หุ้มเกราะ เสื้อเกราะ หมวกกันกระสุน พร้อมอาวุธป้องกันตนเอง ครบทุกคน
  3. เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ สถานที่จอดยานพาหนะ หรือที่จะตั้งจุด CP ต้องได้รับการตรวจเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างดีก่อนทุกครั้ง และผ่านการตรวจเคลียร์พื้นที่จาก หน่วยทำลายวัตถุระเบิด ทุกครั้งด้วย
  4. ขณะที่ทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุต้องใช้ เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิด (Mine Detector)ตรวจนำทางก่อนตลอดเวลาที่จะทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ณ จุดหนึ่ง ๆ เพื่อ วัด ถ่ายภาพ เก็บ ฯลฯ เกี่ยวกับวัตถุพยานทั้งปวง
  5. ถ้าเป็นสถานที่เกิดเหตุนอกเมือง และเป็นพื้นที่โล่งเตียน เช่น ถนน เป็นต้น ให้เลือกตรวจพื้นที่บนถนนก่อน โดยไม่ลืมปฏิบัติตามข้อ 4 และไม่สมควรลงไปตรวจบนไหล่ถนนที่เป็นหญ้า หรือพื้นที่ป่า หรือหญ้าขึ้นรก   ควรปิดกั้นพื้นที่ไว้ก่อน แล้วค่อยนัดหมายมาตรวจต่อในเวลากลางวัน ของวันรุ่งขึ้น
  6. ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องร้องขอให้หน่วยทำหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัยให้ในรัศมีโดยรอบที่เกิดเหตุไม่น้อยกว่า 100 เมตร
  7. กำลังพลอย่างน้อย 1 นาย ของหน่วยตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องทำหน้าที่เฝ้ายานพาหนะพร้อมทำหน้าที่ตรวจการณ์โดยรอบที่เกิดเหตุตลอดเวลา ในขณะที่กำลังพลอื่น ๆ กำลังปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีอุปกรณ์กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night vision cameras ) และ/หรือ มีกล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Cameras)
  8. การใช้เครื่องมือตรวจค้นหาทุ่นระเบิด (Mine Detector) ก่อนใช้ในพื้นที่ต้องทดสอบการใช้ดูว่า จะต้องไม่ถูกรบกวนจากเครื่องตัดสัญญาณ(Jammer) ของเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น ๆ ที่เปิดอยู่ขณะนั้น หรือของเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเอง   เพราะถ้าถูกรบกวนแล้วจะไม่สามารถใช้ทำการตรวจหาวัตถุพยาน (ที่เป็นโลหะ) ในที่เกิดเหตุในขณะนั้นได้

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ.

5 มิถุนายน 2558

About danupop.pa