พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

                  วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. จนท.ศขบ.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  สำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

About Rungrawee Niyomjan