ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เลขที่ 52 อาคาร 23 ชั้น 2 ถ.เศรษฐศิริ

แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-241-0100

E-mail: [email protected]