ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เลขที่ 52    อาคาร 23    ชั้น 2    ถ.เศรษฐศิริ

แขวง ถนนนครไชยศรี     เขตดุสิต    กรุงเทพฯ  10300

โทร. 02-241-0100